Πληροφορίες Παράδοσης

Οι παραγγελίες αποστέλλονται από την Επιχείρηση στην υπηρεσία μεταφοράς αυθημερόν, εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) το προϊόν είναι διαθέσιμο, β) έχει καταχωρηθεί η παραγγελία έως τις 15:00 μ.μ. δ) δεν υπάρχει άλλη αιτία καθυστέρησης (πχ. ανάγκη ταυτοποίησης των στοιχείων του πελάτη λόγω χρήσης ύποπτης πιστωτικής κάρτας). Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο η αποστολή στην υπηρεσία μεταφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια καθυστέρηση 1-2 ημερών επιπλέον (κυρίως σε περιόδους εκπτώσεων, τέλος σεζόν ή εορτών).

Παραγγελίες διεκπεραιώνονται από Δευτέρα έως Σάββατο (εκτός από αργίες). Παραγγελίες που τοποθετούνται στο σύστημα Σάββατο από τις 12:00 και μετά, θα περάσουν το στάδιο έγκρισης, προετοιμασίας και αποστολής την Δευτέρα.

Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών στον πελάτη είναι συνήθως 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής στην υπηρεσία μεταφοράς. Για τις περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων (δυσπρόσιτες περιοχές) η παράδοση γίνεται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται: 


A. ΜΕ ACS H ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ : Για παραγγελίες εντός Ελλάδας, η αποστολή θα είναι δωρεάν, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει το ποσό των εξήντα πέντε ευρώ (65 €) ευρώ . Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα υπάρχει χρέωση μεταφορικών ύψους τρία (3) ευρώ , καθώς και δύο (2) ευρώ χρέωση αντικαταβολής.